2022. Aktivitet .

Bilder gjør bloggen din mer levende og tiltrekker seg lesernes oppmerksomhet. Det første bildet i et innlegg brukes automatisk som miniatyrbilde for hele innlegget. Det vil si at man bør velge det første bildet med omhu.

Frivillighet er en bærebjelke i vedlikehold og opparbeiding av friluftsområder rundt Bergen. Bergen kommune setter stor pris på dette arbeidet og har uttalt seg positivt i en rekke sammenhenger. Dog blir dette i kontrast til kommunene vilje og evne til å lempe på rigide rutiner og vedtak i det offentlige apparat. Marmorguttene har prosjekter på...

Oppgavene er mange og utfordringer finnes. Hver tirsdag samles gjengen ved Hop og drar ut på øyene for dugnadsøkten. Rydding av trær er fortsatt en viktig oppgave og i år er nye områder ryddet . Nye badeviker kommer frem fra sitt skjul under trær og busker som guttene effektivt rydder vekk. Store mengder grener og busker fjernes og legge...