Oppgaver for sesongen.

noen av våre prioriterte oppgaver. 

Dette er  hemlock som er uhørt i norsk natur. Fylket har besluttet at hemlock skal fjernes.  Marmorguttene  stiller opp og bistår arbeidet. De største trær kuttes av profesjonelle. Stammene kvistes og området ryddes. Tungt og krevende  arbeid . Trærene er nå både mektige og fine. 


Fulgelivet på Marmorøyene  er et satsningsområde. Småfuglene  må vi ha tilbake  og vi ønsker å bidra til dette. Vår eminente  hobbysnekker Geo har brukt vinteren flittig. 19 nye fuglekasser skal plasseres på øyene. De er koselig å se på og vil bidra til tryggere vilkår for våre småfugler. 

Tilgjengelighet er viktig  for båtfolket.  Marmorguttene  har plassert flere fortøyningsbolter i fjellet  for å bedre adgangen. Vi ønsker å bygge enkle små instegsplattformer på fjellet  for å gi tryggere adkomst for  båtfolket. Steiner er glatte og dette  kan medføre fare for skader ved ilandstigning. Disse planer  er vanskelig å gjennomføre da kommunen krever byggeanmeldelse og avgifter i flere 10 talls tusen kroner pr sak. Men skjønn det den som vil: Det er kommunen som eiere Marmorøyene!!