HMS  Marmorguttene 

Vi tar HMS på alvor, og for å forvisse oss om at vi fortsetter dugnadene uten ulykker, presiserer vi at alle må ha på relevant sikkerhetsutstyr under dugnadsarbeidet.

Dvs at de som bruker motorsag skal være utstyrt med vernesko, vernebukse, hjelm med visir, hørselvern og hansker. Motorsagoperatør skal alltid ha med seg minst en hjelpemann og de skal passe på at nødvendige sikkerhetssoner fra motorsager I bruk og trær som felles blir ivaretatt.

De som bruker kantklippere skal bruke briller, eller briller og visir, og hørselvern.

Om bord I båt skal alle bruke flytevest.

Den enkelte er selv ansvarlig for å bruke nødvendig verneutstyr.

Vi må alle undertegne vedlagte egenerklæring.

                                                                                                                      Revidert 19.02.2023

Vedlikehold utstyr

Marmorguttene  har utstyr  og båter som må vedlikeholdes. Båter skal stelles  og gjengen tar ansvar. Leiv Ottar er organisator og gjengen stiller alle opp med sin iver og kompetanse.