Frivillighet og Bergen kommune 

13.03.2023

Frivillighet er en bærebjelke i vedlikehold og opparbeiding av friluftsområder  rundt Bergen. Bergen kommune setter stor pris på dette arbeidet og har uttalt seg positivt i en rekke sammenhenger. Dog blir dette  i kontrast til kommunene vilje og evne til å lempe på rigide rutiner og vedtak i det offentlige apparat.  Marmorguttene har prosjekter  på Marmorøyene for å  legge til rette øyene for friluftsliv og allmenn benyttelse til glede for store og små. Dette betyr  behov for  tiltak for å lette adkomst  skape  gode miljøer  på øyene. Ikke minst utsmykking med skulpturer gitt av Rieber Fondene  til glede  for allmennheten. Alle slike tiltak kreves  gebyrer og søknader  til kommunens etater , noe som selvsagt begrenser frivillighetens arbeid og mulighet.