Årsrapporter Marmorguttene

Årsrapport for 2022.

Marmorguttene har 25 medlemmer, hvorav 19 har utført dugnad. Til sammen er det registrert 822 dugnadstimer, det er 190 timer færre enn året før. I dette er inkludert 20 motorsag-timer med felling og kvisting av hemlokk.

I løpet av året har vi blant annet utført følgende dugnader:

- Vedlikehold av Buster, påhengsmotor, motorsager og annet utstyr.

- Plukket boss, ryddet og slått gress og ugress på alle våre områder (Marmorøyen, Flatøy, Ulvøy, Langestranden og Konsulbukten).

- Felt hemlokk og edelgran med buesag på Ormøyna. (Der står noen større hemlokk igjen som vi senere må felle med motorsag.)

- Felt, kvistet og ryddet hemlokk og edelgran og klipt mispel på Marmorøyen.

- Kappet stammer og greiner og kløyvd til bålved og plassert nær gruene. Selv om mye av veden var fuktig , forsvant det aller meste i løpet av sesongen.

- Felt trær og busker og ryddet i den "gamle" badeviken syd på Ulvøy og montert 4 øyebolter til fortøyning.

- Rensket og ryddet alle stiene.

- Satt opp lavvoen i badeviken syd på Marmorøyen 26/4 og tatt den ned igjen, vasket og tørket den 4/10.

- Ryddet i og rundt Marmorbruddet.

- Renset grøften fra Utløen til Badevikene vår og høst.

- Montert sklilister på broene.

- Renset gruer og bålpanner.

- Vasket og kostet doen på Flatøyna ukentlig.

- Malt resten av gapahuken. Malt nøstet der det var nødvendig.

- Ryddet i og rundt nøstene vi er så heldige å få benytte.

- Olav Overvoll fra Statsforvalteren Vestland var på besøk og befaring to ganger i løpet av sesongen. Det er kjekt, nyttig og motiverende å få gode råd og veiledning fra den kanten.

Statsforvalteren betalte oss også i år for fellingen av hemlokk med motorsager.

- Vi hadde besøk av og omvisning med dugnadsgjengen på Fløyen.

- Vi har kontaktet brannvesenet i Bergen om råd og mulighet for å brenne greiner fra felte trær. Avventer tilbakemelding.

I forhold til tidligere ligger det betydelig mindre boss og slenger rundt om kring, og det utføres nesten ikke hærverk. Dette er en veldig gledelig utvikling.

Utvalg for Fuglekasser v/Geo Wilsonhar følgende å berette:

Marmorguttene renset ut av fuglekassene på Marmorøyen og Flatøy 2. november.

Av 45 kasser var det reir i 20, mens 15 var helt tomme. Så var det 8 kasser hvor fugl hadde begynt å lage rede, mens én kasse hadde huset en vepsefamilie. I ett rede fant vi

7 bittesmå uklekkede egg. Hvor var foreldrene blitt av tro?


Utvalg for Kultur og historie v/John Erik Rasmussen rapporterer følgende:

Foredrag i Nesttun kulturhus 24.2.2022.

I foredraget Marmorøyen i Fjøsangerfjorden – en historisk reise ble også Marmorguttenes dugnadsinnsats på øyene gjort rede for.

Omvisning med Faun's venner på Marmorøyen og Flatøyna 29/8.

Steinskulpturen Gard gitt som gave fra GC Rieberfondene og søknad om fritak for gebyrer for å søke om dispensasjon for utplassering på Marmorøyen.

Det har vært gjort henvendelser direkte til medlemmer av bystyret, til fagbyråden og direktøren for Byrådsavdelingen for kultur, frivillighet og inkludering for å få fritak, eventuelt tilskudd til,ordinære gebyr for behandling og tillatelse til å sette opp steinskulpturen Gard på Marmorøyen.

Dette er gjort ved personlig kontakt med politikerne i bystyret, møte med byrådsavdelingen pr. 21.11.2022 og ved en skriftlig søknad pr. 22.11.2022 til "Byrådsavdeling for kultur, frivillighet og inkludering "fra Marmorguttens styre ved styreleder. Svaret kom 18.01.2023 fra "Rådet for kunst i offentlige rom i Bergen": "Rådet har ikke midler til slike formål."

Men vi gir ikke opp, og vi fortsetter "kampen" for å få plassert Gaed der den hører hjemme.

Samarbeidet med Bergen og Omland Friluftsråd er godt, og vi setter stor pris invitasjonen Marmorguttene fikk til Frivillighetens dag på Helleneset 5/11.

BOF skal ha møte med Bergen Kommune i mars 2023. Der skal de bl a be om å få sette Gard ut på Marmorøyen og spørre om å få fortsatt godkjennelse til å felle de svære hemlokkene og grantrærne på Marmorøyen.

Vi vil takke Christian Rieber og GC Rieber Foldene for inspirerende samarbeid og viktig økonomisk bidrag. Vi fikk blant annet ny bålpanne på Flatøyna til erstatning for den som ble ødelagt året før.

Marmorguttene ble invitert til hyggelig fest på Fløyen 11/11 for en markering av dugnadsgjengenes betydning for turområdene i og rundt Bergen. 10 av våre medlemmer deltok på festen.

Vi takker også Per Jæger og Jægergruppen for et generøst økonomisk bidrag.

Vi vil også rette en stor takk til familien Larsen for lån av kai, klubbhus og nøst. Dette er av uvurderlig verdi for oss.

Sesongen ble også i år avsluttet med en hyggelig juletilstelling i kaféen på Høyt og Lavt.

Med stor applaus fra de 17 andre medlemmene rundt bordet mottok Bjørn Traaholt Marmorguttenes vel fortjente Hederspris i form av en skulptur i marmor laget av Arne Mæland.

Bjarte Svenheim ble tildelt vandreutmerkelsen Året tekniske ærespris "Den gylne tang",

og Leiv Ottar Berge mottok vandrepremien som Årets ildsjel.

Styret har hatt to møter i løpet av året og har ellers hatt god kontakt direkte og via telefon og e-post.

Vi er veldig godt fornøyd med medlemmenes store innsats, gode humør og vilje til å bidra på mange måter, trygt og i all slags vær. Nok et år uten skader og ulykker av noe slag.